Inburgerings-cursussen

Cursusprogramma's

Iber Lengua verzorgt reeds sinds jaren inburgeringscursussen en taaltrainingen NT2 en NT1 voor verscheidene reïntegratiebureaus en gemeenten. Tevens verzorgt Iber Lengua zakelijke taaltrainingen in vele buitenlandse talen.

Inmiddels heeft Iber Lengua, op basis van de ervaringen met de cursussen en trainingen die het de afgelopen jaren heeft verzorgd en de eisen met betrekking tot de nieuwe Wet Inburgering, compleet aangepaste trajecten ontwikkeld, ter voorbereiding op het nieuwe inburgeringsexamen. Deze trajecten bereiden oud- en nieuwkomers voor door middel van het aanbieden van een compleet pakket, waar zowel taal, praktijk als stages in vertegenwoordigd zijn. Voor de verschillende groepen en verschillende domeinen bestaan er specifieke trajecten.

Groepstrainingen

Op basis van ervaring met de groepstrainingen in het verleden heeft Iber Lengua speciale pakketten ontwikkeld gericht op de doelstellingen van de drie domeinen die worden gehanteerd:

- Burgerschap (alledaagse taalsituaties);
- Werk;
- OGO (Opvoeding, Gezondheid, Onderwijs).

In de pakketten heeft Iber Lengua een tweedeling gemaakt, te weten ‘Werk' enerzijds en ‘OGO' anderzijds. Het domein ‘Burgerschap' zit namelijk standaard in beide pakketten geïntegreerd.

Non-profit tak Nederlands in de Praktijk

In het kader van de inburgering- en reïntegratiecursussen heeft Iber Lengua in 2004 de non-profit tak 'Nederlands in de Praktijk' geïntroduceerd, en met succes.
Het doel van ‘Nederlands in de Praktijk' is integratie van cursisten in de Nederlandse cultuur.

Bij het integreren en begeleiden van deze mensen wordt bij Iber Lengua niet de nadruk gelegd op de verschillen tussen culturen, maar juist op de overeenkomsten, om zo drempels, vooroordelen en misopvattingen (bij voorbaat) uit de wereld te helpen.

Het uiteindelijke doel, het vinden van werk en een eigen plek in de Nederlandse samenleving, wordt onder andere bevorderd door met cursisten het Nederlands in het dagelijks leven te integreren door middel van bijvoorbeeld een afspraak maken in het ziekenhuis, inkopen doen op de markt, een boek opvragen in de bibliotheek, naar de dokter gaan, de weg vragen naar de dichtstbijzijnde supermarkt, naar scholen gaan voor informatie, naar het consultatiebureau gaan en zelfs misschien een keer zwemmen in het zwembad of het maken van een heerlijke strandwandeling. Al deze activiteiten vinden in Haarlem en omgeving plaats.
Hiervoor is het instituut op zoek naar vrijwilligers met een goede algemene ontwikkeling, die goed met anderen om kunnen gaan en die graag iets voor de medemens willen doen en hen willen helpen met de integratie in de Nederlandse cultuur en de Nederlandse samenleving.

Lijkt het u leuk om op deze manier allochtonen te helpen integreren, neemt u dan contact op met Manine Koetsier (manine@iberlengua.nl). Mogelijke vrijwilligers worden ook uitgenodigd om met ideeën te komen voor (les)materiaal en activiteiten die bevorderlijk werken voor het in de praktijk brengen van de Nederlandse taal en integratie in de Nederlandse samenleving.

 

  • Iber Lengua Team
     
    ''Wij verkopen geen taal, maar starten een verhaal''